ELCA Prayer Ventures, December 2022 –

ELCA Prayer Ventures, November 2022 –

ELCA Prayer Ventures, October 2022 –

ELCA Prayer Ventures, September 2022 –

ELCA Prayer Ventures, August 2022 –

ELCA Prayer Ventures, July 2022 –

ELCA Prayer Ventures, June 2022 –

ELCA Prayer Ventures, May 2022 –

( Prayer Ventures – Archives 2022 )